Kierunki kształcenia
Pani Agnieszka Krysiak- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz […]

Drony – szansa i ...Zapraszamy młodzież, która chce zawodowo związać się ze służbami policyjnymi. Przedmioty uzupełniające: edukacja policyjna realizowana […]

Klasa policyjna


Interesujesz się pracą strażaka? Wyrażasz gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym podczas akcji ratowniczych? Rozpocznij naukę […]

Klasa pożarnicza


Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń elektronicznych. Elektronika jest szybko zmieniającą się dziedziną nauki, […]

Technik elektronik