Technik informatyk z elementami grafiki komputerowej

Technik informatyk z elementami grafiki komputerowej oprócz dwóch kwalifikacji związanych z zawodem, to jest Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, nauczysz się projektowania własnych grafik komputerowych 2D i 3D. Da to możliwość swobodnego i kreatywnego myślenia przestrzennego.

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Zawód ten daje w przyszłości możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysł skończywszy na rozrywce.

Technik informatyk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (INF.02.) – Administracjai eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

K2 (INF.03.) – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ,

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła oferuje także w trakcie nauki szkolnej dodatkową możliwość ukończenia kursu
z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń CISCO.

Uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do środowiska Office 365 online oraz Azure Dev Tools for Teaching z bezpłatnym oprogramowaniem firmy Microsoft (w tym Windows 10 oraz Windows Server). Mają także możliwość korzystania z bezpłatnego oprogramowania firmy Autodesk np: AutoCad i Fusion 360.

Wybrane efekty kształcenia:

1) montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,

2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

3) projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,

4) tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika. Po ukończeniu nauki technik informatyk może pracować:

  • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne na stanowiskach pracy,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • punktach serwisowych,
  • sklepach komputerowych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, hist.i teraź, bizn.i zarz., geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, r_matematyka, informatyka, r_informat., wf, e_dla_bezp, zaj. wych., religia, wych.rodz., doradz. zaw., SystemOperac [zt], UrzTechnKomp [zt], SieciKomput. [zt], WitrAplikInt [zt], SystBazDanyc [zt], JangZawBrInf [zt], GrafWydr3D [zt], MoiEksUrzTKo [zp], AdmSieSysOp. [zp], ProMoLoSiKom [zp], AdmBazamiDan [zp], ProgAplikInt [zp], PraGrafWyd3D [zp]

Skip to content