Technik elektronik

Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń elektronicznych. Elektronika jest szybko zmieniającą się dziedziną nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi.

Nauczysz się: montażu i serwisowania urządzeń elektronicznych, instalowania telewizji satelitarnej, kablowej oraz systemów alarmowych, obsługi aparatury pomiarowej i diagnostycznej.

Poznasz najnowsze osiągnięcia branży elektronicznej w zakresie urządzeń powszechnego użytku i automatyki przemysłowej. Kształcenie odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych.

Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń elektronicznychZadania zawodowe dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grup: systemy telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, systemy kontroli dostępu i zabezpieczeń sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej.

Technik elektronik zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (ELM.02.) – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;

K2 (ELM.05.) – Eksploatacja urządzeń elektronicznych .

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania
na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

1) instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych;

2) użytkowanie urządzeń elektronicznych;

3) naprawa urządzeń elektronicznych.

W klasie otwieranej w roku szkolnym 2024/2025 program nauczania jest rozszerzony o obsługę bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki wiedzy zdobytej na dedykowanym przedmiocie uczniowie będą posiadali umiejętności i wiedzę stosowną do wykonywania zadań pilota i operatora dronów. W trakcie nauki przedmiotu przyswajają wiedzę z budowy statku powietrznego, przepisów ruchu lotniczego, podziału przestrzeni powietrznej, meteorologii i innych zagadnień przydatnych w codziennej pracy pilota. Cykl kształcenia kończy się egzaminem państwowym (dobrowolnym). Nauka w klasie daje dodatkowe możliwości pracy jako operator BSP. Jest to dziedzina, która w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Drony są wykorzystywane nie tylko do filmowania i robienia zdjęć, ale coraz częściej znajdują zastosowanie w wojsku, służbach specjalnych, przy poszukiwaniu osób zaginionych, pobieraniu próbek (powietrza, gleby, wody, roślin, minerałów), pracach kartograficznych czy do monitorowania dużych przestrzeni. Codziennie słyszymy o nowych pomysłach na zastosowanie dronów, dlatego warto zdobyć te cenne kwalifikacje przy okazji nauki zawodu.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zakładach przemysłowych, warsztatach naprawczych, zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych. Zawód pozwala również założyć własną firmę.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie, geografia, biologia, chemia, fizyka (rozszerzona), matematyka (rozszerzona), informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, Elektrotechnika i Elektronika, Układy Cyfrowe i Analogowe, Urządzenia Elektroniczne, Układy Mikroprocesorowe i Automatyka, język angielski w branży elektronicznej, Pomiary Elektryczne i Elektroniczne, Rysunek Techniczny wspomagany komputerowo, Eksploatacja Urządzeń Elektronicznych, Zajęcia Praktyczne.

Skip to content