O nas

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. Początkowo – od chwili powstania w 1945 r. – dominował u nas chemiczny kierunek kształcenia, co spowodowało, że w Inowrocławiu i okolicach do dziś nazywani jesteśmy CHEMIKIEM. Oficjalna nazwa szkoły zmieniała się jednak wielokrotnie wraz z poszerzającą się ciągle ofertą edukacyjną. Wprowadziliśmy w klasach technikum nowe profile nauczania, odpowiadające zapotrzebowaniu młodzieży planującej swoją drogę zawodową, a w 1998 r. otworzyliśmy IV Liceum Ogólnokształcące.


Dziś w naszym Zespole Szkół młodzież kształci się w technikum (w zawodach – technik teleinformatyk, technik informatyk, technik analityk, technik elektronik) oraz w liceum ogólnokształcącym (w klasach mundurowych o profilu pożarniczym i policyjnym). Wszystkie kierunki pozwalają przygotować się do matury i studiów.

Różnorodność profili daje możliwość rozwoju zarówno umysłom ścisłym, jak i humanistom. Poprzez koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe – wyrównawcze, przygotowujące do egzaminów czy też dla szczególnie zdolnej młodzieży – stwarzamy warunki do uczenia się oraz rozwijania swoich pasji każdemu młodemu człowiekowi.

Nasi nauczyciele starają się w trakcie całego cyklu kształcenia wspierać uczniów i kierować ich procesem nauczania tak, aby egzaminy maturalne i uzyskanie kwalifikacji zawodowych nie sprawiły im problemu. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą o różnych zdolnościach i potrzebach edukacyjnych, możemy się bowiem pochwalić już ponad 10 tys. absolwentów.

Skip to content