Historia


1945 – przemianowanie Kursu Zawodowego „dla synów pracowników fabryki” na Fabryczną Szkołę Zawodową przy zakładach „SOLWAY” w Mątwach

1946 – zmiana nazwy szkoły na Gimnazjum Przemysłowe o kierunkach mechanicznym i chemicznym

1947 – uruchomienie warsztatów szkolnych

1948 – utworzenie Gimnazjum Chemicznego

1949 – powołanie Liceum Chemicznego

1950 – oddanie nowego gmachu obecnej siedziby szkoły oraz powstanie Technikum Chemicznego dziennego i wieczorowego

1951 – otwarcie w gmachu szkoły filii Bydgoskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej

1951 – utworzenie Zasadniczej Szkoły Chemicznej

1952 – pierwsza matura klas o specjalnościach elektrochemicznych, mechanicznych i chemicznych

1952 – wybudowanie gmachu internatu szkolnego, obecnie gmachu Starostwa Powiatowego

1957 – przejęcie szkoły podległej uprzednio Ministerstwu Przemysłu Chemicznego przez Ministerstwo Oświaty

1958 – utworzenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych

1959 – pierwszy zjazd absolwentów

1962 – nadanie istniejącym szkołom nazwy Zespół Szkół Zawodowych

1966 – powstanie Technikum Budowlanego dla Pracujących

1966 – nadanie Technikum Chemicznemu i Zasadniczej Szkole Chemicznej imienia Pawła Findera

1967 – ufundowanie szkole sztandaru przez Inowrocławskie Zakłady Sodowe i Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół Zawodowych

1967 – wybudowanie szkolnej sali gimnastycznej

1968 – oddanie nowego budynku dla Zasadniczej Szkoły Budowlanej

1972 – utworzenie przy Zespole Szkół Zawodowych Liceum Zawodowego o specjalnościach mechanicznych i Technikum Chemicznego dla Pracujących

1975 – oddanie stadionu szkolnego

1975 – utworzenie Liceum Zawodowego (Chemicznego) przy Zespole Szkół Zawodowych

1975 – utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej HSG „Irena” oraz Technikum Szklarskiego dla Pracujących

1976 – powołanie Szkoły Mistrzów dla HSG „Irena”

1977 – Zmiana nazwy Zespół Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Zawodowych nr 1

1980 – utworzenie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu

1982 – powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej tokarzy

1985 – utworzenie Technikum Mleczarskiego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (poligraficznej)

1987 – powołanie Technikum Elektronicznego, Zasadniczej Szkoły Elektronicznej oraz Szkoły Przysposabiającej do Zawodu jako filii Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Dymitrow” w Bytomiu

1988 – zmiana nazwy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH w Inowrocławiu

1989 – reaktywowanie zaocznego Technikum Chemicznego dla Pracujących

1990 – utworzenie Technikum Elektronicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Elektronicznej

1991 – ufundowanie szkole nowego sztandaru przez Komitet Rodzicielski, zakłady opiekuńcze i absolwentów

1991 – utworzenie Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik technologii żywności

1992 – powołanie Rady Szkoły

1992 – opracowanie Statutu Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych

1993 – włączenie Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych do programu MOVEfinansowanego z funduszu PHARE Unii Europejskiej

1993 – utworzenie zaocznego Technikum Elektronicznego dla Pracujących, Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1995 – zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 50 – lecia szkoły

1995 – pierwszy wyjazd uczniów ZSChiE do Wielkiej Brytanii w ramach współpracy (1994 – 2001) z Centrum Młodzieżowym w Chelmsford w hrabstwie Essex

1995 – realizacja programu „MOVE” w zakresie przedmiotów: ochrona i kształtowanie środowiska, informatyka, wprowadzenie do świata pracy

1998 – powołanie IV Liceum Ogólnokształcącego

1998 – udostępnienie sal szkolnych dla zaocznego kierunku Ochrona i kształtowanie środowiska bydgoskiej Akademii Techniczno – Rolniczej

2001 – przejęcie Warsztatów Szkolnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu

2002 – zmiana nazwy Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu

2002 – Przekształcenie istniejących szkół w:

  • trzyletnie IV Liceum Ogólnokształcące
  • czteroletnie Technikum w zawodzie:
    • technik elektronik,
    • technik technologii żywności,
    • technik ochrony środowiska,
  • trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie monter elektronik

2003 – utworzenie Technikum w zawodzie technik analityk

2003 – nawiązanie współpracy Chelmsford Country High School for Girls z Wielkiej Brytanii

2005 – utworzenie Technikum w zawodzie technik teleinformatyk i trzyletniego Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik elektronik

2005 – nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Jana Pawła II

2005 – ufundowanie nowego sztandaru szkoły

2005 – zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły

2005 – reprezentowanie Polski przez grupę uczniów na Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Krajów Unii Europejskiej w Anglii (Cambridge – London)

2007 – kwalifikacja szkoły do realizacji ogólnopolskiego projektu „Przyjazna szkoła”

2008 – otwarcie nowej pracowni komputerowej oraz pracowni językowej

2008 – otwarcie kompleksu boisk „Orlik”

2009 – szkoła przystąpiła do realizacji projektu dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych dla klas liceum pod nazwą „Zdobyć wiedzę – ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć” i dla klas technikum pod hasłem „Chcesz zostać orłem – przyjdź na zajęcia pozaszkolne”.

2010 – szkoła przystąpiła do ralizacji projektu „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.

2010 – remont kapitalny sali gimnastycznej

2010 – obchody 5 rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II

2011 – szkoła otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II

2011 – rozpoczęła działalność lokalna Akademia CISCO w zakresie dla sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawców usług internetowych CCNA

2012 – modernizacja świetlicy szkolnej

2013 – podpisanie umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku

2013 – kompleksowa modernizacja laboratoriów chemicznych

2013 – przystąpienie do projektu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i poalekcyjnych dla uczniów technikum „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”

2014 – Technikum w Zespole Szkół uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2014” w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

2014 – podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz utworzenie klasy patronackiej o profilu pożarniczym w ramach IV LO

2014 – utworzenie pracowni konfiguracji i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych oraz pracowni sieciowych systemów serwerowych

2014 – szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół

2015 – Technikum w Zespole Szkół uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2015” w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”