Egzamin maturalny


Informujemy, że w dniu 7 lipca 2023 r. (piątek) od godz. 10:00 będą wydawane świadectwa dojrzałości. Szczegółowy harmonogram będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń i podany przez dziennik elektroniczny.

Wydawanie ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI