Technik teleinformatyk z e-sportem

Nowością jest kierunek technik teleinformatyk z E–sportem z dodatkowymi zajęciami z projektowania gier komputerowych, animacji i modelowania przestrzennego oraz analizy taktyk i strategii w grach komputerowych.

Nauczysz się: obsługi central telefonicznych, projektowania lokalnych sieci komputerowych, zdalnego zarządzania serwerami, obsługi systemów komputerowych oraz ich zabezpieczania przed niepowołanym użytkownikiem.

Poznasz najnowsze technologie przesyłania informacji, zgłębisz tajniki światłowodów, łączy radiowych i satelitarnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznej pracowni urządzeń teletransmisyjnych.

Masz możliwość ukończenia kursów z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń CISCO.

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

Technik teleinformatyk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (INF.07.) – Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.

K2 (INF.08.) – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła oferuje także w trakcie nauki szkolnej dodatkową możliwość ukończenia kursu
z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń CISCO.

Uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do środowiska Office 365 online oraz Azure Dev Tools for Teaching z bezpłatnym oprogramowaniem firmy Microsoft (w tym Windows 10 oraz Windows Server). Mają także możliwość korzystania z bezpłatnego oprogramowania firmy Autodesk np: AutoCad i Fusion 360.

Wybrane efekty kształcenia:

1) uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;

2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;

3) montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych;

4) instalowanie i eksploatacja systemów komutacyjnych;

5) administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej we wszystkich zakładach, bankach, urzędach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych. Zawód pozwala również założyć własną firmę.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, język angielski w branży teleinformatycznej, elektronika i elektrotechnika, transmisja danych i przetwarzanie sygnałów, urządzenia teletransmisyjne, sieci komputerowe, systemy i sieci teletransmisyjne, podstawy komutacji cyfrowej, pomiary elektryczne i elektroniczne, systemy komputerowe, konserwacja i eksploatacja urządzeń teleinformatyczncych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż sieci komputerowych, konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych, E-sport.

Skip to content