Klasa policyjna


Zapraszamy młodzież, która chce zawodowo związać się ze służbami policyjnymi.

Przedmioty uzupełniające: edukacja policyjna realizowana w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz kryminologia i kryminalistyka.

Poznasz: organizację pracy w policji, podstawy prawa, zasady prewencji, techniki interwencyjne, samoobronę, zasady postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, ratownictwa medycznego i posługiwania się bronią, metody stosowane w laboratoriach kryminalistycznych np. identyfikację daktyloskopijną. Weźmiesz udział w zajęciach terenowych, wycieczkach i uroczystościach policyjnych.

Ukończenie tej klasy jest punktowane podczas naboru do pracy w policji!

Celem kształcenia uczniów w mundurowej klasie policyjnej będzie zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania policyjnego.

Zajęcia szkolne będą prowadzone wg ramowego planu liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o społeczeństwie i geografia.

Program zostanie poszerzony o edukację policyjną, realizowaną w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. W ramach tego przedmiotu uczniowie zostaną zapoznani z organizacją i historią policji, podstawami prawa, prewencją, technikami interwencyjnymi i samoobrony, zasadami postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, ratownictwa medycznego, zasadami posługiwania się bronią, musztrą i etyką zawodową policjanta.

Program zostanie wzbogacony o kryminologię kryminalistykę. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w laboratoriach kryminalistycznych oraz wykonania prostych analiz chemicznych takich jak: analizy wagowe, jakościowe, mikroskopowe i identyfikacji daktyloskopijnej. Przewidziany jest udział w zajęciach terenowych, wycieczkach i uroczystościach policyjnych.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie: niemiecki lub rosyjski.

Ukończenie tej klasy jest punktowane podczas naboru do pracy w policji. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia kontynuowanie nauki na studiach na takich kierunkach jak: studia policyjne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, hist.i teraź, bizn.i zarz., geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, e_dla_bezp, religia, zaj. wych., wych.rodz., r_wos, r_geografia, u_EdukPolicy, u_KryminKrym, u_BezPubPrSp, doradz. zaw.