Technik analityk

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód, który uczy planowania, organizacji i wykonywania analiz w laboratorium z zastosowaniem specjalistycznej aparatury.

Nauczysz się: pobierać, przygotowywać próbki i je analizować, wykonywać badania laboratoryjne, bioanalityczne i środowiskowe, obsługiwać aparaturę laboratoryjną.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach zajęć praktycznych, które prowadzone są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szkolnych laboratoriach chemicznych.

Dyplom technika uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, klinicznych, kryminalistycznych lub toksykologicznych w kraju i za granicą.

Technik analityk to ciekawy kierunek, który uczy planowania i organizacji pracy w laboratorium przy obsłudze nowoczesnej aparatury. Zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwia duża liczba godzin zajęć praktycznych (50%) odbywających się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach chemicznych.

Technik analityk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (CHM.03.)– Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;

K2 (CHM.04.) – Wykonywanie badań analitycznych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

1) dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;

2) pobieranie i przygotowanie próbek do badań w laboratorium analitycznym;

3) prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

4) prowadzenie badań bioanalitycznych;

5) prowadzenie badań środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na uczelniach medycznych, na kierunkach: biotechnologia, fizjoterapia, kosmetologia, chemia spożywcza, inżynieria chemiczna i środowiskowa, chemia itp.; w szkołach pomaturalnych: technik farmacji, kosmetolog, technik bhp itp. Mogą podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, przemysłu spożywczego, laboratoriach klinicznych, kryminalistycznych lub toksykologicznych.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, hist.i teraź, bizn.i zarz., geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, r_matematyka, informatyka, wf, e_dla_bezp, zaj. wych., religia, wych.rodz., doradz. zaw., r_chemia, OrPraLabAnal [zt], PodTechLab. [zt], ObliczChem [zt], PodsChemAnal [zt], Materiałozn. [zt], BadBioanŚrod [zt], JAngwPrakLab [zt], ChemFarmKosm [zt], TechLabora. [zp], AnalizaChemi [zp], AnalMikrŚrod [zp], PrCheFarKosm [zp]

Skip to content