Klasa pożarnicza


Interesujesz się pracą strażaka? Wyrażasz gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym podczas akcji ratowniczych? Rozpocznij naukę w klasie pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przedmioty uzupełniające z zakresu kształcenia pożarniczego: edukacja pożarnicza i zdrowotna. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Zdobędziesz dodatkowe uprawnienia, które ułatwiają rekrutację do szkół pożarniczych i do pracy w straży pożarnej: szkolenie strażaków ratowników OSP, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, kurs udzielania pierwszej pomocy, kartę pływacką.

Klasa pożarnicza to klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Profil ten skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych – tak chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. 

Uczniowie opanują wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W klasie tej prowadzone będą zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie. Program nauczania uzupełniony zostanie o przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego: edukację pożarniczą oraz zdrowotną.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie niemiecki lub rosyjski.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień: szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, kurs udzielania pierwszej pomocy, kartę pływacką.

Szkoła posiada wiele atutów ułatwiających realizację programu nauczania, między innymi salę sportową z siłownią oraz kompleks boisk Orlik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Powiatowej Straży Pożarnej.

Tylko ta szkoła pozwoli Ci skutecznie ubiegać się o podjęcie dalszej nauki w szkołach pożarniczych, umożliwi ukończenie studiów pożarniczych, rozpoczęcie studiów na uczelniach wojskowych, policyjnych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Nasi absolwenci będą mogli także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Nauczane przedmioty:

j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, filozofia, historia, hist.i teraź, bizn.i zarz., geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, e_dla_bezp, religia, zaj. wych., wych.rodz., r_wos, r_biologia, u_EdukPożar, u_EdukZdrow., doradz. zaw.