Ślubowanie klas mundurowych w „Chemiku”


13 października 2023 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas mundurowych. Do ślubowania przystąpili uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym i pożarniczym. Uczniowie starszych klas Liceum Ogólnokształcącego asystowali młodszym koleżankom i kolegom w tej uroczystej chwili. Dowódcą uroczystości był druh Rafał Bardziński z OSP w Gniewkowie.

Dyrektor szkoły Dorota Gliwińska powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota, Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński, Dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu płk Pilot Mateusz Szymański, Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Karol Konopacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Beata Kowalska, Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Oświatowych Jolanta Nowak, Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Magdalena Zwierzchowska, Członek zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu Monika Malinowska, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Inowrocławiu Jacek Kempski, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w CIECH Soda Polska S.A. oraz radny Powiatu, zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Daniel Sendor, Manager HR CIECH Soda Polska S.A. Liliana Mila, Druh OSP przy CIECH Soda Polska S.A. Marek Lewandowski, Druh OSP przy CIECH Soda Polska S.A. Jarosław Ziętarski, Druh OSP w Gniewkowie Rafał Bardziński.

W pierwszej kolejności ślubowali uczniowie dwóch klas pożarniczych. Uroczyste ślubowanie, a następnie pasowanie klas pożarniczych zostało przyjęte przez Starostę Inowrocławskiego Panią Wiesławę Pawłowską oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Kruczyńskiego. Rotę ślubowania odczytał nauczyciel prowadzący zajęcia edukacji pożarniczej mł. bryg. Ireneusz Taraszka.

Następnie ślubowanie złożyli uczniowie klas policyjnych. Rotę ślubowania odczytał nauczyciel prowadzący zajęcia edukacji policyjnej Pan Marek Kolinski. Ślubowanie zostało złożone w obecności  Starosty Inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej oraz mł. insp. Karola Konopackiego Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska w swoim przemówieniu podziękowała za tak piękną uroczystość, pochwaliła godnie prezentujący się poczet sztandarowy naszej szkoły i wyraziła chęć dalszego wspierania rozwoju szkoły.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada uczniów klas mundurowych z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP ze Strzelna. Uczniowie klas pierwszych o profilu pożarniczym zgodnie ze strażacką tradycją zakończyli przemarsz przekraczając kurtynę wodną, natomiast z klas policyjnych dali pokaz technicznych sprawności.  

Po przejściu do budynku szkoły Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska złożyła kwiaty w Izbie Patrona.

Tekst: Lubomira Borowiak, Piotr Sobczak

Zdjęcia: Magdalena Dycha, Andrzej Jaroniewski, Tomasz Olejniczak, Piotr Sobczak