DRZWI OTWARTE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI


Uczniowie klas policyjnych – IV LO i III a LO pod opieką nauczycieli Anny Łaszkiewicz i Marka Kolinskiego uczestniczyli w Drzwiach Otwartych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Dowiedzieli się od funkcjonariuszy o pracy w tej formacji oraz o zasadach rekrutacji. Było to szczególnie interesujące dla uczniów klasy IV LO, którzy w tym roku zdają maturę i muszą zdecydować o swojej dalszej ścieżce życiowej. Skończenie klasy policyjnej daje im preferencyjne punkty przy rekrutacji. Muszą jednak spełnić jeszcze kilka innych warunków, takich jak test wiedzy, test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna.