Komers w CHEMIKU

26 kwietnia 2024 r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Pani Dyrektor Dorota Gliwińska powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości pożegnania klas maturalnych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Wiesława Pawłowska – Starosta Inowrocławski, Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego, bryg. Ireneusz Taraszka– Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Pan Janusz Niewiadomski –przedstawiciel Rotary Club w Inowrocławiu, Pan Rafał Burzak– Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego, Pani Gabriela Janiszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Magdalena Stefańska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców.

Pani Dyrektor Dorota Gliwińska podziękowała absolwentom za lata razem spędzone w szkole, za zaangażowanie i pracę na różnych płaszczyznach. Wyraziła nadzieję, że droga, którą wybrali okazała się ciekawa i pomyślna, wymagająca, ale przynosząca satysfakcję
i szczęście.

Tradycyjnie najmłodsi absolwenci Zespołu Szkół złożyli uroczyste ślubowanie
na honor sztandaru szkoły. Dwie absolwentki: Agnieszka Gołdyn uczennica 5 klasy technikum w zawodzie technik analityk oraz Donata Torłop uczennica klasy 4 b liceum ogólnokształcącego otrzymały zaszczytne wyróżnienie i tytuł Primus Inter Pares. Wyróżnienia wręczyła Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski, która w ciepłych słowach zwróciła się do zgromadzonych młodych ludzi, przed którymi otwiera się nieznana, ale pełna nadziei przyszłość.

Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski wraz z Panią Dyrektor i Wychowawcami wręczyli świadectwa dla najlepszych absolwentów oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce.

Świadectwa z wyróżnieniem, czyli ze średnią ocen z przedmiotów ze wszystkich lat nauki 4,75 i wyżejotrzymali:

Agnieszka Gołdyn – klasa 5 w zawodzie technik analityk,

Natalia Pawlak – klasa 5 w zawodzie technik analityk,

Marcin Stube – klasa 5 w zawodzie technik teleinformatyk,

Zuzanna Kołacka – klasa 5a w zawodzie technik informatyk,

Dominik Stawarczyk – klasa 5 w zawodzie technik elektronik,

Krystian Świeboda – klasa 5a w zawodzie technik informatyk,

Mateusz Broniszewski – klasa 5 w zawodzie technik elektronik,

Hubert Pietrzak – klasa 5a zawodzie technik informatyk,

Sandra Janiszewska – klasa 5 a zawodzie technik informatyk,

Oliwia Mielcarek – klasa 5 w zawodzie technik analityk,

Donata Torłop – klasa 4b liceum ogólnokształcącego,

Mateusz Rybacki – klasa 4b liceum ogólnokształcącego.

Rada Rodziców ufundowała 23 stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich lat nauki 4,5 i wyżej. Stypendia wręczyły Pani Gabriela Janiszewska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz jej Zastępca Pani Magdalena Stefańska.

Pięknymi słowami i bukietami kwiatów tegoroczni abiturienci podziękowali swoim nauczycielom. Na zakończenie wysłuchano muzycznego upominku w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego.

Tekst: L. Borowiak; Fot. T. Olejniczak, A. Jaroniewski, D. Żyłkowski

Skip to content