Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

IV Liceum Ogólnokształcące  w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Całkowita wartość zadania–15 000,00 zł;

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa –12 000,00zł;

Wkład własny Powiatu Inowrocławskiego  – 3 000,00 zł.

Podział środków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego:

7 500,00 zł – zakup książek do biblioteki szkolnej, 

7 500,00 zł – doposażenie biblioteki szkolnej.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest realizowany jako program finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa. Otrzymane środki finansowe, zgodnie z  wymogami programu, przeznaczone zostaną na zakup do biblioteki szkolnej lektur szkolnych, nowości wydawniczych, książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

@NPRCz2.0

@MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego

@MinisterstwoEdukacjiNauki

Skip to content