JESIENNA AKCJA KRWIODAWSTWA W CHEMIKU


To już dawno stało się tradycją, że Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu dwa razy do roku bierze udział w akcji krwiodawstwa. Tym razem odbyła się ona w środę 29 listopada 2023 r. Uczniowie, jak zawsze, nie zawiedli. Zainteresowanie młodzieży Chemika, z każdą kolejną edycją akcji oddawania krwi jest coraz większe. Chociaż sama procedura nie trwa długo, to poczucie bycia bohaterem dla potrzebujących jest w sercach uczniów Chemika przez całe życie. Co pół roku do grona Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi dołącza dużo nowych osób. Warto nadmienić, że absolwenci nie dają o sobie zapomnieć i odwiedzają szkołę po to, by ponownie pomóc oddając cząstkę siebie. Podczas tej akcji udało się zebrać prawie 15 litrów krwi! Jest to wynik zasługujący na pochwałę. Szczególnie dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy – oddział terenowy Inowrocław za współpracę w zorganizowaniu całego wydarzenia. Już teraz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej – tym razem zimowej – edycji 30 stycznia 2024 r.! Opiekunem akcji i koordynatorem współpracy Zespołu Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy – oddział terenowy Inowrocław – jest Pani Aneta Szymańska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz opiekun Szkolnego HDK. Organem prowadzącym Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest Powiat Inowrocławski.

Zdjęcia: Tomasz Olejniczak

Tekst: Aneta Szymańska