Komers


Dzisiaj, 28 kwietnia 2023r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Włodzimierz Figas – Wicestarosta Inowrocławski, Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, dr Bartosz Myśliwiec – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa WSP im. Księcia Kujawskiego w Inowrocławiu, st. bryg. Tomasz Kruczyński – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Pani Małgorzata Kowalewska – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, Pan Janusz Niewiadomski – Past Prezydent Rotary Club Inowrocław, major Dorota Iwanicka – Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, Pani Gabriela Janiszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Magdalena Stefańska – Rada Rodziców.

Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski uhonorowała tytułem  „Primus interpares” uczniów z najwyższą średnią w całym cyklu nauczania. Są to Klaudia Ciechanowska z klasy IV Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej i Dawid Sobieska  z klasy IV b Technikum Informatycznego po gimnazjum. Dla najlepszych uczniów Rada Rodziców ufundowała stypendia. Absolwenci wyróżniający się w nauce, działalności społecznej iż sukcesami sportowymi otrzymali z rąk Pana Starosty świadectwa oraz nagrody książkowe.

Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska życzyła absolwentom powodzenia na maturze i w dalszym życiu. Młodzież wyraziła swoje podziękowanie nauczycielom za lata nauki bukietami kwiatów.

Fot. Andrzej Jaroniewski i Tomasz Olejniczak