EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓWW CHEMIKU


Dnia 26 września br. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji klasa II TIT wraz z wychowawcą Panią Anną Kuss -nauczycielem języka angielskiego przeprowadziła quiz na temat języków obcych. W quizie wzięło udział 9 chętnych klas liceum i technikum, reprezentowanych przez dwuosobowe zespoły: Ia TI, I TE, IIa LO, II TAE, IIa TI,IIb TI, IVa Ip, Vb Ip i V Tp. Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – klasa II TAE (reprezentanci: Alicja Nowicka i Miłosz Ławecki),

II miejsce – klasa IVa Ip (reprezentanci: Artur Banek i Robert Jańczak),

III miejsce – klas IIb TI (reprezentanci: Julian Spryszyński i Antonina Zaleta).

Zwycięzcom dyplomy oraz vouchery uprawniające całą klasę do „dnia bez pytania” wręczyła Dyrektor Szkoły Pani Dorota Gliwńska. W imieniu klasy IVa Ip, odbywającej obecnie praktyki zawodowe, odebrała je wychowawczyni  – Pani Elżbieta Harenda.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków na terenie szkoły pojawiły się chmurki ze słowami w różnych językach obcych oraz flagi państw europejskich.

Ponadto chętna młodzież z klas technikum stworzyła plakaty promujące Europejski Dzień Języków oraz zachęcające do ich nauki. Najlepsze plakaty wykonali:

I miejsce – Oliwier Tomaszewski:

II miejsce – Dominika Kościelna:

III miejsce ex aequo – Weronika Stachowiak i Karina Kaźmierczak:

Zwycięzcom obydwu konkursów gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział.