Otrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły 2024”

Miło nam poinformować że nasza szkoła otrzymała tytuł „Brązowej Szkoły 2024” w XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024! Nasze technikum zajęło zaszczytne 322 miejsce w Polsce w Rankingu Głównym Techników oraz 153 w Rankingu Maturalnym Techników. W województwie jesteśmy numerem 14!

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy.

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych).

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Skip to content