80. rocznica Powstania w getcie warszawskim


19 kwietnia 1943 roku –  osiemdziesiąt lat temu –  miało miejsce powstanie w warszawskim getcie.  Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. Wspólnie uczciliśmy 80-tą rocznicę powstania, dbając o to, by szerzyć wiedzę o tych tragicznych wydarzeniach. Na lekcjach języka polskiego oglądaliśmy film „Nie było żadnej nadziei”, zawierający świadectwa i relacje uczestników powstania.  Zadbaliśmy o upamiętnienie rocznicy powstania na szkolnym korytarzu i w klasach. Wykonywaliśmy papierowe żonkile – symbol powstania w getcie warszawskim i zarazem ogólnopolskiej  akcji społeczno-edukacyjnej. Bo łączy nas pamięć…