Rozpoczęcie roku szkolnego w „Chemiku”


4 września miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.  Zaproszenie na tę szkolną uroczystość przyjęli: Komendant PowiatowyPaństwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Ireneusz Taraszka, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu kapitan  Krzysztof Koczorowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policjimł. aspirant Kamil Majerski,Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  Pani Małgorzata Kowalewska oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Magdalena Stefańska.

Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińskapowitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w największej w Powiecie Inowrocławskim szkole średniej. Podkreśliła, że nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych, ale oprócz  obowiązków czekają na wszystkich różne wydarzenia kulturalne, patriotyczne oraz sportowe. Zakończyła życzeniami licznych sukcesów w zainaugurowanym roku szkolnym!

Fot. T Olejniczak