Warsztaty dla uczniów „O co chodzi z tymi dopalaczami?”


W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w Wojewódzkim Programie Edukacyjnym „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”. Realizacją programu są zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, których celem jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi.

Tekst i zdjęcia: Paulina Szymczak, Monika Grabowska