Umowa o współpracy z UMK

W tym roku nasza Szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki temu nasi uczniowie będą mieli szansę skorzystać z wiedzy pracowników naukowych WNH, a także poznać nieco samą uczelnię. Umowę podpisały ze strony WNH UMK Pani Prodziekan, dr hab., prof. UMK Marlena Jabłońska, a ze strony ZSChE – Pani Dyrektor Dorota Gliwińska.

W ramach współpracy w naszej szkole realizowany jest projekt literacko-historyczny My są Sarmataewłasni. Jego celem jest przybliżenie uczniom kultury sarmackiej, która była – i nadal jest – jedną ze składowych polskiej tożsamości narodowej. Sarmatyzm – z jego zaletami i wadami – jest naszym dziedzictwem, warto więc poznać bliżej tę formację kulturową. Chcielibyśmy zaprezentować ją z dwóch perspektyw: historycznej i literackiej, stąd koordynatorkami projektu są panie Lidia Poczta (nauczycielka języka polskiego) i Anna Łaszkiewicz (nauczycielka historii).


Tekst Lidia Poczta

Skip to content