Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane


Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane – V edycja: rozstrzygnięcie konkursu grafiki komputerowej
Po raz piaty Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu rozpisał konkurs grafiki komputerowej na najbardziej atrakcyjną grafikę reprezentującą Patrona szkoły. Konkurs adresowany był do szkół ponadpodstawowych.
Dnia 16.10. p. wicedyrektor Ilona Janiak w Izbie Patrona Szkoły uroczyście wręczyła nagrody zwycięzcom. Jury w składzie: mgr Elżbieta Harenda, mgr Tomasz Kamelski, pod przewodnictwem mgr Doroty Gliwińskiej – p. Dyrektor szkoły, postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca: Olimpii Książek z klasy 4aIp w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu i Zosi Głowackiej z klasy 3LO w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Drugą lokatę uzyskały dwa zespoły: Nikodem Orczyk i Mateusz Wyszyński z klasy 5bIp w ZSCHE oraz Wiktor Hosa i Robert Jańczak z klasy 4aIp w ZSCHE. Trzecie miejsce również przypadło w udziale aż dwóm zespołom: Zuzi Kołackiej i Marcelemu Wieczorkiewiczowi z klasy 5aIp w ZSCHE oraz Martynie Kopacz i Oli Rydlewskiej z klasy IIID z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Wyróżniono zespół w składzie: Ewelina Głowicka i Agata Heinich z klasy 3aIp w ZSCHE oraz Julię Pietras z kl.3g w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu. Organizatorzy dziękują także nauczycielom opiekunom: p. Agnieszce Bassa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i p. Darii Dobrzańskiej z ZSE-L w Inowrocławiu.

Tekst Elżbieta Harenda
Fot. Tomasz Olejniczak