Uczczono rocznicę śmierci św. Jana Pawła II


2 kwietnia przypada 18. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Już w piątek, społeczność Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła pamięć Patrona szkoły. Na uroczystość przybyła  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Powiatu Inowrocławskiego Pani Agnieszka Krysiak, która nawiązała do papieskich spotkań z młodzieżą i jego przesłania skierowanego do młodych. W imieniu Starosty Inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej kwiaty złożyła w Izbie Patrona Pani Naczelnik. Wiązankę kwiatów w imieniu społeczności szkolnej złożyła także
delegacja uczniów.

Uroczystość uświetniła młodzież, która zaprezentowała program poetycko-muzyczny.

Fot. A. Jaroniewski