Stypendyści Premiera z „Chemika”

W Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Przyznawane jest uczniom szkół dziennych, w których można zdać maturę.  Zdobywa je osoba, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie. W całym województwie kujawsko-pomorskim doceniono 239 uczniów. Dyplomy wyróżniającym się uczniom wręczyli Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Radosław Kempinski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik. Z Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II
w Inowrocławiu stypendia otrzymali uczniowie, którzy są zdolni, mają pasję i osiągają znakomite wyniki w nauce.

IV Liceum Ogólnokształcące:

 Norbert Kościński z klasy IIIa

W ubiegłym roku szkolnym Norbert uzyskał najwyższą średnią w typie szkół czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Jest uczniem klasy mundurowej pożarniczej. Dużo pracy wkłada w samokształcenie. Uprawia też sport. Brał udział w konkursach i turniejach odnosząc sukcesy m.in.: I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Ponadpodstawowych w Koszykówkę 3×3 chłopców, II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej, II miejsce
w Konkursie dla uczniów klas mundurowych Powiatu Inowrocławskiego pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „Działamy dla bezpieczeństwa”.

Technikum:

Agnieszka Gołdyn klasa V Technikum w zawodzie technik analityk

W ubiegłym roku szkolnym Agnieszka uzyskała najwyższą średnią w typie szkół pięcioletniego technikum. Wykazuje wysokie predyspozycje do dalszego rozwoju w zakresie nauk przyrodniczych, ale również pasjonuje się historią współczesną. Brała udział m.in. w etapach okręgowych Olimpiady Historycznej i Olimpiady Solidarności „Dwie dekady historii”, a także wKonkursie Chemicznym „Alchemik” i Konkursie „Surowce mineralne – ich wykorzystanie
i pochodzenie”.

Gratulacje!

Skip to content