Policjanci i Żołnierze w Służbie Historii


Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim konkursie historycznym dla klas mundurowych organizowanym przez IPN. W tym roku wysłano na konkurs prace dwóch zespołów, którymi opiekowała się Anna Łaszkiewicz. Zespół z klasy I a LO w składzie Amanda Burzyńska i Wiktoria Maciejewska zajmowały się Powstańcem Wielkopolskim i  jedynym żołnierzem, który zginął w 1920 r. niedaleko Gniewkowa podczas przyłączania Pomorza Gdańskiego do Polski– Gerardem Pająkowskim. Natomiast uczniowie klasy II a LO – Kaja Skulska, Wiktoria Łożykowska i Norbert Kościński opracowali biografię Powstańca Wielkopolskiego i uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, a prywatnie dziadka nauczyciela naszej szkoły Tomasza Olejniczaka – Feliksa Janiaka. Konkurs polega na opracowaniu biografii bohatera, odnalezieniu miejsc pamięci związanych z postacią, przygotowania trzyminutowego filmu opublikowanego na Youtubie i przeprowadzenie żywej lekcji historii dla uczniów innej szkoły. Wszystkie punkty regulaminu zostały zrealizowane, a prace umieszczone na platformie konkursowej. Teraz czekamy na wyniki.

Wielkie podziękowania należą się uczniom obydwu zespołów, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w projekcie, przyczyniając się do popularyzowania historii lokalnej, zarówno w naszej szkole, jak i w zaprzyjaźnionych szkołach podstawowych. Dziękujemy Panu Tomaszowi Olejniczakowi za udostępnienie pamiątek rodzinnych i dokumentów związanych z Powstańcem Wielkopolskim Feliksem Janiakiem.

https://www.youtube.com/watch?v=pQWZa5KrfDI

https://www.youtube.com/watch?v=3WsAemmK5wc