Dzień Patrona


11 października 2023 r., społeczność  Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II obchodziła  Dzień Patrona w połączeniu z uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska, w obecności przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz członków Samorządu Uczniowskiego, złożyła kwiaty w Izbie Patrona. Następnie przemaszerowano do kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Mątwach, gdzie uczestniczono w uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Proboszcza Artura Sreberskiego.

Po powrocie do szkoły odbyło się spotkanie grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Warto też dodać, że przy tej okazji Izba Pamięci związana z naszym Patronem wzbogacana jest systematycznie o kolejne eksponaty związane z postacią naszego św. Jana Pawła II. Z okazji Dnia Patrona, z inicjatywy katechety Tomasza Olejniczaka, w szkolnej Izbie Pamięci zainstalowano nowy roll-up przedstawiający naszego Patrona. Jest to dar agencji reklamowej „PLOTINO” P. Dariusza Zarembskiego, za który jako Społeczność szkolna serdecznie dziękujemy.

Tekst: Lubomira Borowiak, Tomasz Olejniczak

Zdjęcia: Tomasz Olejniczak, Dominika Kościelna, Martyna Bartunek i Kamil Wiśniewski