MŁODE GŁOWY

W tym tygodniu ochotnicy z naszej szkoły, za zgodą swoich rodziców wzięli udział w projekcie badawczym pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE. Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń, jakie sobie stawiamy jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, która pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej. Kampanię koordynują psycholog Marta Hejenkowska oraz pedagog specjalny Monika Grabowska. Dzięki życzliwej postawie i współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych można było sprawnie przeprowadzić badanie ankietowe online w pracowniach komputerowych naszej szkoły. Liczymy na pozytywne efekty zarówno badania jak i kampanii społecznych, które w przyszłości będą prowadzone w szkole. Wszystko po to, żeby uczniowie czuli się lepiej zarówno sami z sobą jak i w środowisku szkolnym. Trzymamy kciuki!

Skip to content