WIOSENNA AKCJA KRWIODAWSTWA W CHEMIKU


W środę 22 marca 2023 r. w Zespole Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się wiosenna edycja akcji krwiodawstwa. Jak co pół roku uczniowie Chemika chętnie w niej uczestniczyli. W tegorocznej edycji brała również udział kadra. Tym razem udało się zebrać prawie 15 litrów krwi, co stanowi bardzo dobry wynik. Ponownie w szeregi Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi wstąpiło kilkanaście nowych osób. Wszyscy ci, którzy dzielą się tym cennym darem są bohaterami. Niektórzy stali się tymi bohaterami nie po raz pierwszy! Przypominamy, że następna akcja krwiodawstwa w szkole już jesienią. Szczególne podziękowania kierujemy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy – Oddział Terenowy w Inowrocławiu – za szybki i sprawny przebieg akcji oraz do Pani Anety Szymańskiej – opiekuna akcji krwiodawstwa w szkole – za krzewienie w uczniach chęci pomocy innym. Pamiętajmy, że nasi bohaterowie, swoim wzruszającym gestem, mogą pomóc każdemu z nas. Dziękujemy!