Zakończenie roku szkolnego w „Chemiku”


Dzisiaj, 23 czerwca 2023 r. wręczono świadectwa promocyjne w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, Pani Liliana Mila menadżer HR Ciech Soda Polska S.A. oraz Pani Gabriela Janiszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w imieniu Pani Wiesławy Pawłowskiej  Starosty Inowrocławskiego wręczyła listy pochwalne wyróżniającym się uczniom oraz ich rodzicom. Świadectwa z wyróżnieniem ze średnią 4,75 i więcej otrzymało 35 uczniów. Listów pochwalnych dla rodziców uczniów, którzy osiągnęli wyniki powyżej 4,5 i więcej było 57. Najlepsi uczniowie z liceum i technikum: Norbert Kościński z klasy IIa LO (klasa pożarnicza) oraz Agnieszka Gołdyn  z klasy IV Technikum w zawodzie technik analityk zostali wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pani Naczelnik wręczyła również certyfikaty uczestnikom projektów unijnych: „Zostań Omnibusem III” dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego oraz „Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV” dla Technikum.

Pani Liliana Mila w imieniu Pana Tomasza Molendy Prezesa Zarządu  Ciech Soda Polska S.A. przekazała dyplomy i upominki uczniom Technikum w zawodzie technik analityk, którzy mogą pochwalić się sukcesami: Agnieszce Gołdyn z klasy IV, Krystianowi Mańkowskiemu z klasy III oraz Jakubowi Skowronowi z klasy I.  Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu objęła patronatem klasy Technikum w zawodzie technik analityk. Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki Ciech Noteć w Inowrocławiu przekazało symboliczną statuetkę dla Antoniego Gawareckiego z klasy IIa LO za sumienne łączenie obowiązków ucznia i zawodnika.  Rada Rodziców ufundowała najlepszym uczniom 35 stypendiów oraz czeki do wykorzystania w przyszłym roku szkolnym dla klas, które zwyciężyły w szkolnej „Giełdzie klas”. I miejsce zajęła klasa IIa LO (wychowawczyni Beata Szymańska-Nawrocka), II miejsce klasa IIIa Ip (wychowawczyni Elżbieta Harenda) oraz III miejsce klasa I TIT (wychowawczyni Anna Kuss).

Samorząd Uczniowski, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców pożegnali wieloletnich nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę: Lubomirę Borowiak (nauczyciela bibliotekarza), Dorotę Kozińską (nauczyciela języka rosyjskiego), Ewę Kucińską (pracownika obsługi) i Danutę Pękałę-Michalik (pedagoga).

Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska podziękowała Pani Wiesławie Pawłowskiej Staroście Inowrocławskiemu za całoroczną troskę o szkołę, gościom za zaszczycenie swoją obecnością oraz uczniom i nauczycielom za wyniki osiągnięte w minionym roku szkolnym. Wszystkim uczniom życzyła fantastycznego odpoczynku i bezpiecznego powrotu do szkoły w przyszłym roku szkolnym.

Fot. Andrzej Jaroniewski