Zakończenie roku szkolnego w „Chemiku”

21 czerwca 2024 r. wręczono świadectwa promocyjne w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Wojciech Gerus Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Pan Tomasz Molenda Prezes Zarządu Qemetica Soda Polska S.A., Pani Agnieszka Majer reprezentująca dział HR Qemetica oraz Pani Gabriela Janiszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Pan Wojciech Gerus w imieniu Pani Wiesławy Pawłowskiej Starosty Inowrocławskiego i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego wręczył listy pochwalne wyróżniającym się uczniom oraz ich rodzicom. Świadectwa z wyróżnieniem ze średnią 4,75 i więcej otrzymało 37 uczniów. Listów pochwalnych dla rodziców uczniów, którzy osiągnęli wyniki powyżej 4,5 i więcej było 65. Najlepsi uczniowie z liceum i technikum: Norbert Kościński z klasy IIIa LO (klasa pożarnicza) oraz Mateusz Goska z klasy II a Technikum w zawodzie technik informatyk zostali wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pan Tomasz Molenda Prezes Zarządu Qemetica Soda Polska S.A. wręczył nagrody uczniom Technikum w zawodzie technik analityk objętych patronatem, którzy mogą pochwalić się sukcesami: Agnieszce Gołdyn, Wiktorii Tomczak oraz Jakubowi Skowronowi. Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska wręczyła uczniom technikum analitycznego Wiktorii Antczak, Kindze Odrzywolskiej i Krystianowi Mańkowskiemu dyplomy potwierdzające otrzymanie tytułu „Młodego Innowatora w Ochronie Środowiska” przyznanego przez Komitet Główny Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Rada Rodziców ufundowała 37 stypendiów dla najlepszych uczniów oraz czeki do wykorzystania w przyszłym roku szkolnym dla klas, które zwyciężyły w szkolnej „Giełdzie klas”. I miejsce zajęła klasa IIIa LO (wychowawczyni Beata Szymańska-Nawrocka), II miejsce klasa IVa Ip (wychowawczyni Elżbieta Harenda) oraz III miejsce klasa II  TAE (wychowawczyni Irena Stasiak-Jędrzejczak).

Samorząd Uczniowski, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców pożegnali wieloletnich nauczycieli przechodzących na emeryturę: Magdalenę Chwastyk (nauczycielkę matematyki) oraz Barbarę Rogowską (nauczycielkę chemii).

Dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska podziękowała Pani Wiesławie Pawłowskiej Staroście Inowrocławskiemu za nagrody i wyróżnienia wręczone uczniom naszej szkoły na Powiatowej Gali Edukacyjnej, Panu Tomaszowi Molendzie Prezesowi Zarządu Qemetica Soda Polska S.A. za nagrody dla wyróżniających się uczniów Technikum w zawodzie technik analityk, Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom za całoroczne wsparcie, ufundowanie stypendiów dla uczniów i nagród w „Giełdzie klas” oraz Panu Arturowi Chęsemu Prezesowi Drukarni POZKAL za życzliwość i wsparcie. Na zakończenie złożyła wszystkim życzenia fantastycznego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym.

Fot. T. Olejniczak

Skip to content