Narodowe  Czytanie  w Chemiku

 Kto czyta, żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazanynapisał Józef Czechowicz, wybitny polski poeta. 11 września 2023 roku odbyło się w Zespole Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu wspólne czytanie wybranych  fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Społeczność szkoły dołączyła do akcji, kolejnej już odsłony, Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Akcja ta, zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku, promuje czytelnictwo i dorobek polskiej literatury. Nad Niemnem, które ukazało się w wersji drukowanej w 1888 roku, uznane zostało za jedną z najwybitniejszych powieści polskich i największe osiągnięcie pisarskie Elizy Orzeszkowej. W swoim dziele opisuje Orzeszkowa świat, który już odszedł bezpowrotnie – rzeczywistość polskich Kresów z całym ich bogactwem kulturowym i przyrodniczym oraz – w retrospekcjach – Powstanie Styczniowe. Uczniowie Chemika, czytający powieść Orzeszkowej, mogli przekonać się, że Nad Niemnem to również  literacki przykład pięknej polszczyzny. Zdania, zwłaszcza w partiach opisowych tej powieści, płyną w niej jak rzeka Niemen. Lektura fragmentów dziewiętnastowiecznego tekstu literackiego okazała się dla nich źródłem refleksji nad przeszłością, podnietą do wzruszeń, ale też nie lada wyzwaniem.

Wyrażamy nadzieję, że w kolejnej edycji Narodowego Czytania, tym razem Kordiana Juliusza Słowackiego, uczniowie Chemika również nie zawiodą!

Tekst Sławomira Zaporska-Zaręba

Fot. Piotr Sobczak

Skip to content