Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane – V edycja


Już po raz piąty zwracamy się do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w Inowrocławiu i okolicy z ideą uświetnienia obchodów Dnia Patrona Naszej Szkoły poprzez organizację konkursu grafiki komputerowej. Pomysł opracowania cyfrowego lub stworzenia wg własnej koncepcji wizerunku Jana Pawła II z wykorzystaniem aplikacji do grafiki rastrowej lub wektorowej, spotykał się do tej pory z wielkim zainteresowaniem młodzieży z wielu szkół na terenie Inowrocławia. Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie obrazu w postaci elektronicznej do dnia 6 października br. Jury konkursu, któremu będzie przewodniczyć Pani Dyrektor Dorota Gliwińska wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Chętni mogą zgłaszać swój akces u pomysłodawców konkursu p. Elżbiety Harendy i p. Tomasza Kamelskiego do 29.09. Istnieje możliwość pracy w zespołach dwuosobowych. Zapraszamy.

Tekst: E. H., T. K.