Egzamin zawodowy


Podarunek Gminy Inowrocław

Dyrektor i Społeczność Technikum w Zespole Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II serdecznie dziękują Panu Tadeuszowi Kacprzakowi – Wójtowi Gminy Inowrocław za przekazaną spawarkę światłowodową. Dzięki tej pomocy nasi teleinformatycy będą realizować zadania montażowe  potrzebne w ich przyszłej karierze zawodowej oraz w trakcie egzaminów zawodowych. Pomoc ta jest niezwykle cenna w perspektywie dalszego […]

0 komentarzy

Zestawienie kwalifikacji 2019

0 komentarzy

ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

0 komentarzy

Informator dla technika informatyka

0 komentarzy

Informator dla technika analityka

0 komentarzy

Informator dla technika teleinformatyka

0 komentarzy