„Bóbr” w Chemiku


Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr doczekał się już XVIII edycji. Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu przystąpił do tego prestiżowego konkursu szósty raz. Dnia 14 listopada 2023 roku o godzinie 1200 do zmagań online z zadaniami konkursowymi przystąpiło 25 uczestników z klas drugich, trzecich, czwartych i piątych technikum informatycznego i teleinformatycznego (2bTI, 2TIT, 3aIp, 3bIp, 4aIp, 5aIp). Zmagania konkursowe obejmowały rozwiązanie zestawu 24 zadań. Patronat honorowy nad imprezą wzorem lat ubiegłych sprawuje między innymi Ministerstwo Cyfryzacji oraz  Ministerstwo Edukacji i Nauki, Gov.pl, Fundacja Rozwoju Informatyki, KPRM. Partner technologiczny konkursu to Learnetic.

Organizatorzy edycji szkolnej: E. Harenda, T. Kamelski, M. Kłos