Akcja „Sprzątanie świata”


Już po raz 30 w Polsce prowadzona jest dzisiaj Akcja Sprzątanie świata. W tym roku, wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele Chemika włączyli się do tego przedsięwzięcia. Po raz kolejny działamy z Fundacją Nasza Ziemia. Udział w akcji to bardzo ważna lekcja  ucząca poszanowania środowiska naturalnego.  Propagujemy w ten sposób ograniczanie odpadów, ich segregację oraz wyrażamy troskę o otoczenie. Jest to bardzo wartościowy sposób spędzenia czasu z wychowawcami i nauczycielami. W tym roku odpowiedzialni za akcję byli Chemicy wspomagani przez p. Tomasza Olejniczaka i p. Jolantę Semrau-Fac.